qol-budaq

qol-budaq
top.
1. Ağacın böyük və kiçik şaxələri. Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol-budaqları üşüyürmüş kimi qar ləpələri altında titrəşirdi. M. İ.. Qol-budaq atmaq – 1) şaxələnmək, ətrafa yayılmaq, genişlənmək. Hələ qış aylarında torpağa basdırılmış soyuğa davamlı gül şitilləri açıq havada artıq qol-budaq atmağa başlamışdı. – Keçən il gətirdiyim ağacların hərəsi 25 santimetr, eləsi var, yarım metr qolbudaq atıb. Mir Cəlal; 2) məc. inkişaf etmək, tərəqqi etmək, artmaq. O görür qol-budaq atmış quruluş; O görür ki, başa çatmış quruluş. S. Rüst..
2. məc. Əl-ayaq, ətraf üzvlər. Qol-budağım qırıldı.
3. məc. dan. Qohum-qardaş, əqrəba və yaxın adamlar mənasında.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • qol-qanad — is. 1. Bax qanad 1 ci mənada. 2. Şaxə, qol budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol qanadı qurumuş bir ağac vardı. Ç.. Qol qanad atmaq – şaxələnmək, yayılmaq, genişlənmək, inkişaf etmək, böyümək. Budaqların böyüməsi, qol qanad atması üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • budaq — is. 1. Ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol; şaxə. Payız çağında hər səhər soyuq soyuq külək əsər; Ağaclara, budaqlara dəyəndə yarpağın tökər. A. S.. Budaqları sınan ağacları görərkən . . yolçunun ürəyi sıxıldı. Ə. M.. Budaq atmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inşiab — ə. qol budaq vermə; budaqlanma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şel — I (Cəlilabad, Əli Bayramlı, Kürdəmir, Lənkəran) 1. qol budaq ◊ Şel atmax (Cəlilabad, Lənkəran) – qol budaq atmaq. – Həyətimizdə boranı tağları şel atıb (Lənkəran); – Çiyələg tez şel atey (Cəlilabad); 2. kol kos. – Kürün qırağına getmişdim, suyun… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fər’ — ə. 1) budaq, qol budaq; 2) şöbə, bölmə; 3) əsas olmayan, ikinci dərəcəli; 4) xülasə; 5) faiz, sələm; 6) artım, gəlir. Fər’ikainat kainatın əsli, aləmin mayası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şaxə — f. budaq, qol budaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəfərre’ — ə. 1) qol budaq gətirən; budaqlanan, şaxələnən; 2) qol budaqlı, şaxəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tuğallamax — (Ağdam) böyümək, qol budaq atmaq (ağaca aid). – Ağaş yaxşı tuğallıyıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tazənihal — f. 1) yeni qol budaq atmış cavan ağac; fidan; 2) m. cavan, gənc, yeniyetmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəlğəmotu — is. bot. Dərman hazırlanan çoxillik bitki. <Bəlğəmotunun> üst kökləri kökümsü gövdə ilə tamamlanır. Yerüstü gövdələri isə yerin altında topa, dəstə şəklində xaricə çıxıb, adətən qol budaq vermir. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”